Projektapporter och bakgrundsartiklar

OBSERVERA:

Detta bedömningsstöd har en kort period funnits publicerad i en tidigare version. Denna version av bedömningsstödet är kraftigt omarbetat! Framförallt vad gäller bedömningarna i anslutning till elevsvaren. De är nu klart utökade. En tid har gått sedan projektet och bl.a. har de första nationella proven i religionskunskap gått. Detta har påverkar utformningen av denna version.

För den intresserade har vi dock tyckt att det kan vara intressant att se det arbete som legat bakom framtagandet och genomförandet av projektet. Rapporten är skriven i ett tidigare skede. Detta påverkar en del av resultaten, men inte idén och de mer bakrundsinriktade artiklarna.

I menyn till vänster finns några olika material.
Allt öppnas som pdf-sidor. Där finns:

* Hela rapporten för projektet "Bedömningsstöd i religionskunskap".
34 lärare deltog och c:a 1000 elever.

Resterande delar är kapitel ur hela rapporten:

  • Projektets genomförande (kap 1). En kronologisk genomgång av projektets olika delar

  • Resultatkapitlet (kap 2). Här diskuteras både kvalitativa och kvantitativa resultat av projekt. En större interbedömarsamstämmighetstest gjordes och är underlag för diskussion om provens utfall. En diskussion förs också om svarens längd i förhållande till kön och provbetyg

  • Det svenska religionsämnet i tid och rum (kap 3 ). En diskussion och reflektion om framväxten av dagens ämne

  • Etik, projektets domän (kap 4). Här diskuteras projektets kunskapsområde i ett större sammanhang.

  • Till vänster finns också hela kursplanen i religionskunskap inom Lgr11


Har du frågor eller undringar över materialet är du välkommen att skicka e-post till projektledarna arne.lofstedt@gu.se eller annika.lindskog@gu.se.


Vid tekniska frågor skickar du e-post till adler@tripnet.se
Dokumenten du väljer laddas som PDF:er i detta fönster. Du behöver Acrobat Reader, som kan hämtas här om du inte har den installerad.

Meningen är att du skall se PDF:erna inne i läsaren, samidigt som du ser menyerna till vänster. Visas PDF:erna inte i din webbläsare utan hämtas hem och öppnar i eget fönster? Gör såhär!

Har du fortsatt problem med Mac: I de flesta fall så öppnas pdf-filerna som det är tänkt i alla webbläsare, (Explorer, Firefox, Safari och Opera), men på vissa Mac laddas de ned på hårdisken även om man gjort den nödvändiga inatällningen i Acrobat. Denna plug-in hjälper för Safari och Firefox på Mac.
(Fri för privat användande)