Introduktion till
Bedömningsstöd i religionskunskap ETIK

Välkommen till Bedömningsstöd i religionskunskap åk 9.

En av förutsättningarna för ämnet religionskunskap inom Lgr11 är att eleverna lär sig att på ett kvalitativt bra sätt resonera kring företeelser i det centrala innehållet. Många lärare i religionskunskap låter och har låtit eleverna göra detta under lektionstid, men har haft åtskilligt svårare att göra bedömningar på provfrågor av den här typen. Bedömningsstödet hanterar två större öppna frågeställningar, "prov", inom området "Etik".

Stödet skall dels vara till hjälp att bedöma elevernas elevsvar likvärdigt, men också att ingjuta mod i lärare att göra prov på svårbedömda och övergripande frågor.

Bedömningsstödets utformning gör att det är tänkt att kunna användas formativt. Elever kan under lärares handledning, använda materialet tillsammans med andra elever och även göra självbedömningar. Lärare kan själva tillsammans med kollegor träna sig att bedöma med hjälp av materialet, diskutera olika provsvar och göra provet, (eller ett motsvarande prov), på sina egna elever och testa bedömningsstödet på elevernas nya elevsvar.

Intentionerna med bedömningsstödet och sajten är tänkt att vara ett ”stöd” och inget facit, utan en mycket genomarbetad grund för bedömningsdiskussioner.

Innan du tar del av det faktiska prov- och bedömningsarbetet rekommenderar vi att du sätter dig in i bakgrunden och förutsättningarna för projekte

Användning:
I menyn till vänster hittar du en introduktion till bedömningsstödet och tomma bedömningsstöd.

Exempel på elevsvar och förslag till bedömningar hittar du under Proven och bedömningar i menyn. Där får du möjlighet till bedömarträning genom att – med hjälp av bedömningsstödet – bedöma autentiska elevsvar och sedan kanske diskutera denna bedömning med kollegor för att till sist jämföra med de föreslagna bedömningarna. Elevsvaren är slumpmässigt ordnade vad gäller föreslaget provbetyg. Förutom ett föreslaget provbetyg vid varje bedöning av elevsvar så finns ett ifyllt bedömningsstöd och en bedömningstext.

OBS! Bedömningsstöden är ett försök att göra en mer generell mall inom området etik. Det gör med nödvändighet att det inte blir lika exakt för varje enskilt prov/större fråga, som t.ex. en bedömningsanvisnig i ett nationellt prov. Meningen är att ge underlag för generell bedömning inom etikområdet i Lgr11. Bedömningarna här är gjorda för två prov/större frågor, vilket innebär att alla belägg inte väger lika tungt i båda proven. Två exempel på detta finns i prov E2, där den moraliska frågeställningen redan är identifierad i frågan (där får i stort sätt alla ett kryss i rutan om de har svarat på frågan), samt när det gäller vikten av att använda sig av fakta, vilket kan skilja sig i de två olika proven.

I E2 beskriver frågan redan en moralisk frågeställning, vilket kan föranleda att det räcker med att presentera viss fakta för att tydligt kunna belysa sitt resonemang. Om du som lärare gör egna prov i liknande moraliska frågor och använder dig av stödet, så kommer du säkert att upptäcka samma sak. Ett förslag är att man gör ett eget bedömningsstöd tillsammans med sina kollegor i samband med ett nytt arbetsområde, gärna med detta bedömningsstöd som förebild.

Bedömningsstödets utformning gör att det är tänkt att också kunna användas formativt. I slutet på varje bedömning finns en ruta där lärare vid projekttillfället fyllt i en egen kommentar till eleven. Dessa är bara att anse som ett exempel på hur man formativt kan använda stödet. Det fullständiga föreslagna bedömningen finns på sidan efter.

Längst ned finns länkar till den större rapport som beskriver projektet som ligger till grund för proven, beläggsprotokollet och projektets resultat. Detta behöver man inte läsa för att kunna arbeta med bedömningsstödet. Men för den intresserade.

Har du frågor eller undringar över materialet är du välkommen att skicka e-post till projektledarna arne.lofstedt@gu.se eller annika.lindskog@gu.se.


Vid tekniska frågor skickar du e-post till stefan@adru.seDokumenten du väljer laddas som PDF:er i detta fönster. Du behöver Acrobat Reader, som kan hämtas här om du inte har den installerad.

Meningen är att du skall se PDF:erna inne i läsaren, samidigt som du ser menyerna till vänster. Visas PDF:erna inte i din webbläsare utan hämtas hem och öppnar i eget fönster? Gör såhär!


Har du fortsatt problem med Mac: I de flesta fall så öppnas pdf-filerna som det är tänkt i alla webbläsare, (Explorer, Firefox, Safari och Opera), men på vissa Mac laddas de ned på hårdisken även om man gjort den nödvändiga inatällningen i Acrobat. Denna plug-in hjälper för Safari och Firefox på Mac.
(Fri för privat användande)